• Vliegende Hollander by night

Centrum Management versus Citymarketing

‘Citymarketing is professioneler en heeft veel meer power.’

Nog regelmatig worden Citymarketing Terneuzen en centrummanagement in één adem genoemd. Logisch misschien, maar onterecht. Stichting Citymarketing Terneuzen ontstond weliswaar in 2015 ná het opheffen van de stichting centrummanagement, maar feitelijk houdt daar het raakvlak op. “De kracht van Citymarketing Terneuzen is dat het zich richt op de promotie van de gemeente. De activiteiten zijn veel breder en dragen bij aan een goed imago en een prettige woon- , werk- en leefomgeving.” 

We vragen drie direct betrokkenen naar het verschil tussen toen en nu. Petra de Vliegher is contactpersoon voor citymarketing bij de gemeente Terneuzen en nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de binnenstad. Zij legt uit dat niet alleen de doelstelling van Stichting Citymarketing Terneuzen breder is, maar dat ook de financiering anders geregeld is. “In centrummanagement waren hoofdzakelijk de verschillende ondernemersverenigingen uit Terneuzen vertegenwoordigd. Zij legden ieder een bepaald bedrag in. De huidige Stichting Citymarketing Terneuzen krijgt subsidie van de gemeente. Die heeft daarbij als opdracht meegegeven dat ook het bedrijfsleven financieel moet bijdragen.” 

Verbinding zoeken 

Bram Stoffels is circa tien jaar actief geweest als centrummanager. “Het budget destijds was beperkt. Ik richtte me vooral op de organisatie en coördinatie van evenementen in de binnenstad en probeerde bedrijven te enthousiasmeren naar hier te komen. Van leegstand was toen weliswaar nauwelijks sprake, maar de promotie van het centrum van Terneuzen bij bedrijven was ook één van mijn taken.” Bram is blij met de keuze van de gemeente om met citymarketing te starten. “De promotie van de stad kan altijd beter. Het is fijn dat er nu meer financiële middelen zijn en dat de stichting breed gedragen wordt.” Ook Martijn van Battum, voorzitter van ondernemersvereniging Bizzy en bestuurslid bij Stichting Citymarketing Terneuzen, is overtuigd van het belang van de Citymarketing Terneuzen. “Binnen deze stichting zitten we met veel partijen bij elkaar. We zoeken veel meer naar verbinding met bewoners en bedrijven. De organisatie is bovendien professioneler en heeft veel meer power.” 

Positieve ontwikkelingen 

Alle drie zijn het erover eens dat het optimisme terug is in de stad. Ze roemen de eenduidige promotie en de communicatie via social media. “Het is belangrijk om inwoners te betrekken bij de activiteiten. Om die reden zou ik soms graag zien, dat zaken sneller gaan. De Kop van de Noordstraat staat gelukkig nu in de steigers. Dat is nodig, want mensen moeten ook kunnen zien dat er dingen gebeuren”, meent Martijn. Bram constateert dat ontwikkelingen als de Nieuwe Sluis en vele nieuwbouwprojecten een goede promotie zijn voor de stad. In zijn ogen liggen er nog kansen in het aantrekken van Vlamingen. Petra sluit zich daarbij aan, maar kijkt verder dan Vlamingen alleen. “Door de groei van verschillende bedrijven, komen er veel nieuwe inwoners naar Terneuzen. Ik denk dat het goed is om te achterhalen wat hen beweegt en wat ze zoeken in een stad.”  

Bruggenbouwen

Uitdagingenzijn er nog genoeg, ook daaroverzijn Petra, Bram en Martijn het eens.“De dynamiek is terug, bedrijven investeren, alleen het winkelgebied doet het minder goed”, verwoordt Petra het sentiment. “Dat is een trend die zich in heel veel plaatsen voordoet en dat vraagt om oplossingen. Ook daarin is samen optrekken belangrijk; je hebt elkaar nodig. Sara is gelukkig een echte bruggenbouwer. Ze legt contact met tal van partijen. Ook de samenwerking tussen de gemeente en Bureau Citymarketing is prettig. Er is sprake van een positieve wisselwerking. In de eerste jaren is er veel aandacht geweest voor strategie en positionering van de stad. We komen in de fase van aanpakken en doen.”