• Vliegende Hollander by night

Citymarketing Terneuzen bouwt verder aan de toekomst

Citymarketing Terneuzen heeft volop ambitie en is aan de slag met plannen voor de toekomst. De stichting wil Terneuzen nog veel sterker in de spotlights zetten bij inwoners, bedrijven en bezoekers. Citymarketing zoekt een nieuwe Citymarketeer en een marketingmedewerker om die plannen verder gestalte te geven.  

De laatste jaren is het beleid van Stichting Citymarketing voor Terneuzen herkenbaar en ook succesvol neergezet met marketing- en communicatieacties vanuit het Bureau Citymarketing. De Stichting wil daar nu een goed vervolg aan geven. Het beleid en de organisatie van citymarketing wordt daarom doorontwikkeld en geactualiseerd. De komende maanden krijgen de toekomstplannen verder vorm. Een belangrijk element daarin is de marketingsamenwerking met partners zoals de gemeente, het Portaal van Vlaanderen, Tourist Information Point, Expat Centre Zeeland en onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Die samenwerking is het afgelopen jaar breder geworden en versterkt.

Bureau

De Stichting werft een nieuwe Citymarketeer en een marketingmedewerker om het bureau weer in volle vaart en succesvol zelfstandig te laten draaien. Het werk van Bureau City Marketing wordt momenteel ingevuld met behulp van twee Terneuzense marketing-communicatiebureaus (Get a Grip en Cows & Stars). Zij namen vorig jaar tijdelijk de rol over van de vorige Citymarketeer. De Stichting wilde toen eerst verder zijn met haar veranderplannen voordat nieuwe vaste afspraken gemaakt zouden worden over nieuwe medewerkers binnen het bureau.

Door ontwikkelen

“De Citymarketing voor Terneuzen staat inmiddels na ruim vijf jaar stevig in zijn schoenen maar we zitten in fase waarin we willen door ontwikkelen om verder te kunnen groeien”, zegt Martijn van Battum, lid van het bestuur Citymarketing Terneuzen. “We vinden door ontwikkelen noodzakelijk vanwege diverse nieuwe omstandigheden. Terneuzen is volop in beweging met diverse plannen, onder andere voor de binnenstad. Ook is er een nieuwe Tourist Information Point in het Portaal van Vlaanderen waar we mee optrekken. Daarnaast willen we als stichting nauwer met andere partners samenwerken. Lokaal, regionaal en op Zeeuws niveau. Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige lokale verbinder en enthousiaste marketingmedewerker om daar samen met het bestuur en onze partners verder invulling aan te geven.

Krachtenbundeling
Wethouder Jack Begijn (Toerisme en recreatie) steunt de ideeën om de samenwerking te vergroten tussen alle partijen die betrokken zijn bij citymarketing. “Het afgelopen jaar hebben we na het wegvallen van het VVV ingezet op een nieuwe toeristische informatie: Toerist Information Point (TIP). De naam en het logo zijn internationaal bekend. Met het onderbrengen van het TIP in het Portaal van Vlaanderen hebben we een kwaliteitsslag gemaakt en de samenwerking tussen de betrokken partijen versterkt.  Krachtenbundeling vergroot de impact van de marketing. Het is een goed vooruitzicht dat het Bureau Citymarketing binnenkort met nieuwe mensen weer op volle sterkte kan zijn en de samenwerking nog verder kan uitbouwen. “