• Vliegende Hollander by night

Dodenherdenking gemeente Terneuzen

Op de Nationale Dodenherdenkingsdag herdenkt geheel Nederland alle mensen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog als burger of als militair om het leven zijn gekomen als gevolg van oorlog of vredesmissies. In gemeente Terneuzen zijn er een aantal programma’s georganiseerd waardoor dit mogelijk is. Het gaat hierbij om de volgende kernen: Axel, Biervliet, Koewacht, Philippine, Sas van Gent, Terneuzen en Zaamslag.  

Axel
Om 18:30 wordt de zaal in het Cultureel centrum De Halle, Rooseveltlaan 1, Axel, geopend. Om 19:00 begint het vertrek naar de Poolse begraafplaats in Axel. Om 19:10 wordt verwacht hier aan te komen. Er vindt een plechtigheid plaats, de Poolse ambassadeur en gemeentebestuurder leggen bloemen neer. Om 19:30 vindt het vertrek plaats naar het voormalige gemeentehuis van Axel, er wordt verwacht dat hier om 19:40 wordt aangekomen. Om 19:50 begint de stille tocht naar het Pools Monument aan de Zeestraat/Oranjestraat. Om 20:00 wordt er, net zoals in heel Nederland, 2 minuten stilte gehouden. Hierna volgt een bloem- en kranslegging. Om 20:15 begint het vertrek naar het Cultureel centrum De Halle en begint hier de Herdenkingsbijeenkomst.  

Op zaterdag 6 mei vanaf 01:00 is het Oorlogsmuseum Gnydia in Axel geopend. Ter ere van de Dodenherdenking is de toegang gratis en om 16:00 wordt er een herdenkingswal in het museum onthuld. In deze herdenkingswal zijn alle Poolse soldaten vernoemd die rondom Axel zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog vernoemd.

Biervliet
Het programma in Biervliet vindt plaats aan de Paulinahaven, aanvang om 19:45. Hier wordt vervolgens een protocollaire ceremonie gehouden, gevolgd door 2 minuten stilte om 20:00 en een bloemen- en kranslegging. Vervolgens worden er toespraken en gedichten opgedragen. Tot slot worden de vredesduiven opgelaten. Afsluitend is het ook mogelijk om de herdenking bij de herdenkingsplaquette aan de Burg. Maarleveldstraat bij te wonen. Dit begint om 20:30.  

Koewacht
Om 19:30 wordt er een bijeenkomst gehouden in de Rooms-Katholieke kerk in Koewacht. Bij binnenkomst wordt er een welkomstwoord gehouden, worden er liederen gezongen en gedichten opgedragen. Om 20:00 worden er 2 minuten stilte gehouden, gevolgd door het Wilhelmus en de afsluiting in de kerk. Hierna worden er bloemen gelegd langs de graven van de Poolse militairs en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Afsluitend is er een bijeenkomst bij de Vlaschaard.  

Philippine
In Philippine begint de avond om 18:30 met een samenkomst bij het Canadezenmonument op de hoek van Boekhouteweg en Dijckmeesterweg. Om 18:45 wordt er door de voorzitter van de V.B.H.P. en een vertegenwoordiger van de gemeente Terneuzen een speech gehouden. Aansluitend wordt er een plaquette onthult met alle namen van de oorlogsslachtoffers uit Philippine. Om 19:00 begint de plechtigheid, gevolgd door 2 minuten stilte om 20:00 en een afsluitende kranslegging.  

Sas van Gent
De Dodenherdenking zal plaatsvinden in de het Multifunctioneel Centrum De Statie in Sas van Gent. Om 19:45 begint het koorzang van het Cuypers kerkkoor Sas van Gent. Om 19:50 vindt er Koraalmuziek plaats door Harmonie De Vereenigde Vrienden. Om 19:58 zal de Last Post plaatsvinden gevolgd door 2 minuten stilte om 20:00. Hierna volgt het Wilhelmus en om 20:05 worden de namen van de oorlogsslachtoffers, wiens namen zijn opgenomen in het gedenkboek, voorgelezen. Vervolgens vindt er om 20:20 een toespraak plaats van wethouder Frank van Hulle, namens het gemeentebestuur Terneuzen. Om 20:30 vindt er een kranslegging bij het gedenkboek plaats. Dit wordt verzorgd door: wethouder F. van Hulle, bond van Wapenbroeders, leerlingen en begeleiders van basisscholen en overige aanwezigen. Om 20:45 is de ceremonie afgelopen.  

Terneuzen
In Terneuzen wordt van 18:00 tot zonsondergang (21:09) de vlag halfstok gehesen. De herdenking zelf vindt plaats in de Grote Kerk in de Noordstraat in Terneuzen. De ceremonie begint om 18:30. Na de ceremonie vindt er een stille tocht plaats vanaf de kerk naar het monument aan de Binnenvaartweg. Hier wordt er een bloemenkrans neergelegd, gevolgd door 2 minuten stilte om 20:00. Na de ceremonie wordt de herdenking afgesloten op de Markt en kan er in de Grote Kerk nog wat worden gedronken.  

Zaamslag
In Zaamslag wordt om 18:00 de vlag halfstok gehangen. Om 19:30 vertrekt de stille tocht vanaf het Plein West naar de Poolse brug. Om 19:45 worden de klokken van de kerk geluid. Bij de Poolse brug vindt er eerst de hymne en de kranslegging plaats, gevolgd door 2 minuten stilte om 20:00. Hierna volgt het Taptoe signaal gevolgd door het Wilhelmus en het Pools Volkslied. Om 20:15 vertrekt de stoet weer terug naar het Plein West waarna de stoet ontbonden wordt.