• Vliegende Hollander by night

Henno Cysouw: ‘Ik zie bij iedereen dezelfde twinkeling in ogen, zodra we over Terneuzen praten’

“Ik voel dat er iets aan het veranderen is in Terneuzen. Er zit een nieuw soort energie in de stad. Binnen verschillende netwerken hoor je dit terug, je kan er bijna niet meer omheen. Het is een gevoel van optimisme, van verandering. We zijn heel goed op weg.”  
 
Henno Cysouw, de nieuwe voorzitter van Stichting Bureau Citymarketing staat aan het begin van wat hij zelf een uitdaging noemt. Hij realiseert zich dat het voorzitterschap van een bestuur waarin verschillende belangen samenkomen, andere competenties vergt dan het ondernemerschap. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen verder komen. Bij deze groep mensen zie ik bij iedereen dezelfde twinkeling in ogen, zodra we over Terneuzen praten.”  

Jack Begijn en Henno Cysouw

Liefde voor Terneuzen 

Wie met de scheidend voorzitter Jack Begijn en zijn opvolger praat, herkent bij beide heren een onmiskenbare liefde voor Terneuzen. Het zijn geen superlatieven die over tafel vliegen, daarvoor zijn beiden te veel realist, maar wel concrete constateringen. “In Terneuzen zijn veel ontwikkelingen gaande die de omgeving aantrekkelijk maken”, aldus Begijn. Cysouw vult aan. “Dat moeten we goed in de etalage zetten. Daarin mogen we best wat brutaler zijn.” 

Voorzittershamer 

Jack Begijn werd in 2014 voorzitter van Stichting Citymarketing Terneuzen. Een functie, die hij bedong tijdens de coalitiebespreking. Hij kreeg als wethouder de portefeuilles economie en MKB en daar hoorde naar zijn idee ook het voorzitterschap bij. Nu vijf jaar verder, geeft hij de voorzittershamer over. “De stichting kan nu onafhankelijk werken, op afstand van het gemeentebestuur.  We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter; iemand met een breed netwerk en met hart voor de regio. Henno past precies in dat plaatje. Bovendien is hij kritisch en, een succesvolle ondernemer. Vanaf onze eerste gesprekken was er direct een klik.” 

‘Mister Terneuzen’ 

De switch van een politiek bestuurder naar een ondernemer als voorzitter, vindt Cysouw zelf niet zo spannend. “Natuurlijk doe ik zaken anders, dan Jack. Waar het in de basis omgaat, is het gevoel dat je hebt bij de stad. Desalniettemin zal het moeilijk zijn om in zijn voetsporen te treden. Ik noem hem gekscherend wel eens ‘Mister Terneuzen’.  Ik heb hem daarvoor gecomplimenteerd. Je ontmoet zelden iemand die zijn stad op zo’n positieve manier promoot. Zijn passie en betrokkenheid zijn uniek.” Cysouw is niet alleen enthousiast over zijn voorganger, maar ook over de prestaties die Bureau Citymarketing Terneuzen de afgelopen jaren heeft neergezet. “Als je kijkt naar wat er allemaal gerealiseerd is, lijken dat in essentie speldenprikken. Het gaat over de aankleding van de openbare ruimte, de herkenbaarheid en alle andere uitingen, het nieuw leven inblazen van de vliegende Hollander, Winterfever, de scheepspottersplek, de speeltuin aan de Veerhaven, de stadsplattegrond, de Zoute Neuzenfestivals, eigenlijk te veel om op te noemen. Het gekke is dat we het allemaal min of meer voor lief nemen. Ik denk dat het echt goed opvalt als alles in één keer weg zou vallen.” 

Toekomst

Begijn spreekt zijn vertrouwen uit richting de toekomst van Citymarketing Terneuzen. “Het mooie van deze nieuwe vernieuwde club mensen is dat ze vanuit verschillende geledingen van de stad komen. Voor citymarketing zijn de eigen inwoners en toeristen een belangrijk speerpunt. En, gelet op de internationalisering van de werkgelegenheid in onze gemeente, kunnen we niet anders dan de aandacht verbreden. We moeten nadrukkelijk ook aandacht hebben voor onze nieuwe inwoners die hier bij grote internationale concerns aan de slag gaan.” Cysouw beaamt dit. “Terneuzen gaat in een versneld tempo internationaliseren. We moeten deze nieuwe inwoners beter kunnen opvangen. Binnen de stichting is hiervoor aandacht. We hebben het juiste DNA, we zijn positief en gedreven en we durven elkaar tegen de schenen te schoppen. Ik weet zeker dat het team van Citymarketing onder leiding van Sara Jansen alles in huis heeft om veel voor Terneuzen te kunnen betekenen!’