• Vliegende Hollander by night

Ingmar Vermeulen: ‘De stad heeft kleur gekregen’

“We kunnen het water niet terugbrengen in de stad, maar we kunnen wél de stad meer naar het water richten. Terneuzen heeft met haar ligging aan het water al een onderscheidende kracht. De combinatie van het centrum met de boulevard is uniek. Door beleving toe te voegen in de openbare ruimte vergroot je de aantrekkingskracht.  

Ingmar Vermeulen is vanaf het allereerste uur bestuurslid van Stichting Citymarketing Terneuzen. Als makelaar vertegenwoordigt hij in dit gezelschap met name de functie bouwen en wonen. In het gesprek gaat het veel over Terneuzen; hoe kan het ook anders met een rasechte Terneuzenaar. Toch benadrukt hij herhaaldelijk dat de focus breder is en de stichting zich wenst in te zetten voor álle kernen. “In de kernen zie ik leuke initiatieven, als we die weten te verbinden dan zijn we als regio sterker.”  

Levendiger centrum 

Ingmar is positief over het huidige woonklimaat. Er is naar zijn idee een breed aanbod. Voor starters op de woonmarkt signaleert hij echter veel behoeft naar jonge betaalbare woningen. En huurwoningen hebben behoorlijk hoge prijzen bereikt. Ook de voorzieningen zijn op orde. “Idealiter zou ik het centrum levendiger willen zien, met meer woonvoorzieningen. Mensen die in het centrum wonen, brengen letterlijk leven met zich mee. Ze gebruiken de openbare ruimtes, doen boodschappen en gaan uit eten. Langzaam zie je in Terneuzen een ontwikkeling waarbij zowel gezinnen, als jongeren en senioren in de binnenstad neerstrijken. Dat vind ik positief. In dat opzicht mis ik nog een zorgfunctie in de stad. Door mijn ervaringen als makelaar merk ik dat mensen enthousiast zijn om in de stad te wonen. Ze zien de toekomst voor Terneuzen positief.” 

Ambassadeurs

Wat de activiteiten van Citymarketing betreft, is Ingmar overtuigd van de meerwaarde ervan. “De stad heeft kleur gekregen. Ik heb het gevoel dat Terneuzenaren positiever oordelen over hun stad. En dat mag ook wel. Kom je in Hulst of Sluis dan praat iedereen daar vol trots over. In Terneuzen was dat tot voor kort anders. Nu zie ik het tij keren. Op social media worden leuke verhalen verteld over de stad. Zo worden onze eigen inwoners belangrijke ambassadeurs. Een belangrijke taak voor ons is het leggen van verbindingen. Daarbij proberen we oog te hebben voor verschillende belangen: stad én kernen bijvoorbeeld, grote internationale concerns maar ook het lokale mkb. Zo worden we een gemeente waar iedereen zich bij en in thuis voelt.”