• Vliegende Hollander by night

Ingrid de Feijter: ‘Bedrijven moeten zondermeer bijdragen aan onze inspanningen’

“Sinds ik bestuurslid ben bij Stichting Citymarketing Terneuzen, ben ik me bewuster van mijn eigen koopgedrag. Wat ik in Terneuzen kan kopen, probeer ik zoveel mogelijk hier te halen. Die bewustwording is belangrijk. Ook bij anderen. Ik vind bijvoorbeeld dat bedrijven zondermeer moeten bijdragen aan onze inspanningen. Want een aantrekkelijk woon- en werkklimaat is ook in hun belang.” 

Ingrid de Feijter, is eigenaar van Feyter Industrial Services en Faktor Civil Engineering. Ze is geboren en getogen in Terneuzen en alleen om die reden al sterk betrokken bij het wel en wee van de stad. “Persoonlijk vond ik het Terneuzen uit mijn jeugd veel leuker dan nu. Ik mis de drukte en het saamhorigheidsgevoel. Door de inspanningen van Citymarketing Terneuzen gaan we de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. Ik vind het een uitdaging om mee te praten en mee te denken over de stad die me aan mijn hart ligt.” 

Méér budget 

Met het oog op haar ambitie om van Terneuzen opnieuw een goed ontwikkelde stad te maken, vindt Ingrid dat er meer budgetten moeten vrijkomen. “Ik pleit voor meer geld vanuit de gemeente, maar zeker ook vanuit het bedrijfsleven. Citymarketing wordt momenteel nog te weinig gedragen. En dat terwijl het op de kaart zetten van Terneuzen óók belangrijk is voor de (potentiële) medewerkers van lokale bedrijven.” In de ogen van Ingrid, is het niet alleen het budget dat soms schuurt, maar ook de onduidelijkheid ten aanzien van de verwachtingen. “We leggen voortdurend verantwoording af aan de gemeente, terwijl de verwachtingen verdeeld zijn. Dat heeft wellicht ook te maken met verschillende bloedgroepen; een ambtenaar of politicus praat vanzelfsprekend anders dan een ondernemer. Mijn idee is: maak het zwart/wit, wees helder maar ook betrokken. Ik verwacht dat de nieuwe voorzitter daarin een rol kan spelen.” 

Mooie events 

Terugkijkend op de afgelopen periode is Ingrid met name trots op de events die vanuit Citymarketing Terneuzen zijn geïnitieerd. “Hiermee zorgen we voor een goede combinatie van particuliere initiatieven die hoofdzakelijk door sponsoren worden gesteund en centraal georganiseerde evenementen. De Zoute Neuzen festivals waren een enorm succes. Dat geldt ook voor de laatste Winterfever. Super dat dit ook door onze eigen inwoners zo wordt gewaardeerd.”