• Vliegende Hollander by night

Joan Nuijten-Muller: ‘Eigen koers varen en daaraan vasthouden’

“In mijn ogen is het belangrijk dat we als stichting nu koers houden en consistent en gestructureerd te werk blijven gaan. Er zijn zoveel stakeholders en iedereen heeft een andere mening. Daarom is het belangrijk om tot één plan te komen, dat breed wordt gedragen door inwoners, bedrijven en gemeente.” 

Consistentie, dat is het woord waarop Joan Nuijten-Muller van Multraship regelmatig terugkomt. In haar ogen is dit cruciaal voor het succes van Citymarketing Terneuzen. Haar gedachte daarbij is dat ideeën en initiatieven tijd nodig hebben om te rijpen en tot volle bloei te komen. Versnipperde initiatieven en voortdurend de bakens verzetten, zoals in het verleden gebeurde, is volgens Joan weinig effectief. 

Attractief woon- en werkklimaat  

Joan is geboren en getogen in Terneuzen. Haar familie wordt meer dan eens in één adem genoemd met de stad. “Ik voel me verbonden met het wel en wee van de stad. Ik ben hier opgegroeid en voelde, net als de jeugd nu, sterk de behoefte hier zo snel als mogelijk weg te gaan. Nu realiseer ik me hoeveel fijne herinneringen ik heb aan mijn jeugd hier. Het viel uiteindelijk dus wel mee”, lacht ze. Joan is sinds de start van Citymarketing actief in het stichtingsbestuur, waarin zij met name de havengerelateerde bedrijven vertegenwoordigd. “Het is belangrijk voor de regio dat de jeugd terugkomt. Daarvoor is een attractief woon- en werkklimaat noodzakelijk, want gelet op de de economische groei hebben bedrijven nu volop mankracht nodig.” 

Bruisende binnenstad  

Als Joan achter een tekentafel de stad kon tekenen, dan zou Terneuzen over vijf jaar volop profiteren van de huidige economische groei en de aanleg van de Nieuwe Sluis. Dat is dan zichtbaar aan onder andere de uitstekende verbindingen met Vlaanderen en rest van Nederland en aan de bruisende binnenstad met winkels en horeca. “We hebben in onze gemeente een dubbele uitdaging. Niet alleen hebben we te maken met veranderend koopgedrag, maar ook met vergrijzing. Ik denk dat het belangrijk is om met Terneuzen, de belangrijkste kern in de gemeente, te beginnen. Maar uiteindelijk richten we ons ook op de andere kernen. Het gaat uiteindelijk om goed wonen en leven in héél Terneuzen.” 

Koers houden

Terugkijkend op de afgelopen periode is Joan trots op het feit dat de gemeenteraad Bureau Citymarketing Terneuzen het vertrouwen heeft gegeven verder door te groeien. Daarnaast zijn de partnerships met verschillende regionale bedrijven in haar ogen belangrijk. “We hebben een nieuw bestuur, waarin veel inzichten bij elkaar zitten. De basis ligt er. We moeten nu onze eigen koers gaan varen en daaraan vasthouden.”