• Vliegende Hollander by night

Kenny de Rooij: ‘het is geweldig om een bijdrage te kunnen leveren aan de opbloei van heel Terneuzen’

‘’Van jongs af aan woon ik al in Hoek. Nu ik bestuurslid ben, vind ik het om die reden erg belangrijk om ook de kernen te betrekken bij onze inspanningen voor een beter woon-, werk- en leefklimaat.” Kenny volgt dit jaar Jeroen de Feijter op in het bestuur van citymarketing. TWZ is al sinds de start in 2015 actief betrokken.  

Kenny de Rooij is operationeel manager bij Tempo Team in Terneuzen. Daarnaast is hij actief als bestuurslid bij ondernemersvereniging TZW. Vanuit die rol neemt hij zitting in het stichtingsbestuur van Citymarketing. “Ik vind het leuk om op deze manier met Terneuzen bezig te zijn. Ik woon hier, ik werk hier en ik tennis hier. Zoals veel jongeren heb ik buiten de regio gestudeerd. Na mijn studie in Tilburg ben ik teruggekomen. Het is geweldig om een bijdrage te kunnen leveren aan de opbloei van de stad en de Gemeente Terneuzen. In combinatie met de andere bestuursleden is het denk ik goed dat ik iets jonger ben en veel met jonge mensen omga. Op die manier kan ik ook die die stem laten horen.” 

Bruisend centrum en aantrekkelijke kernen 

Dat laatste is in de ogen van Kenny belangrijk. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk verder dan alleen het centrum van Terneuzen. “Met een werkgroep zijn we al actief de wensen vanuit de kernen te inventariseren. Mijn ambitie is tweeledig; ik vind het belangrijk dat Terneuzen een bruisend centrum krijgt en dat we, samen met alle kernen, tot leuke activiteiten kunnen komen. De Winterfever van afgelopen jaar is een mooi voorbeeld van wat je samen kunt doen. Het zorgde voor ‘reuring’ in de doorgaans stille wintermaanden. Iedereen die ik mijn omgeving sprak over het evenement, waardeerde het enorm.” 
 

Krappe arbeidsmarkt 

De grootste uitdagingen voor Citymarketing Terneuzen zijn in de ogen van Kenny het meekrijgen van de kernen en de grote lokale bedrijven. Wat dat laatste betreft wijst hij op de krappe arbeidsmarkt. “De voorspellingen zijn dat in 2022 er tegenover iedere kandidaat vijf vacatures staan. HBO- en WO-ers trekken weg en komen maar mondjesmaat terug. Ook voor bedrijven is het dus belangrijk om een bijdrage te leveren aan een gunstig woon-en werkklimaat. We moeten mensen hierheen weten te halen en dat kan alleen met een aantrekkelijke woonomgeving waar regelmatig iets te beleven valt.”