• Vliegende Hollander by night

Nieuwe tijdelijke route bij Nieuwe Sluis Terneuzen 

Bij de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt deze week de tijdelijke brug over de sluiskolk geïnstalleerd. Als de brug geplaatst en gereed is, wordt de huidige weg – die via de noordbrug van de oude Middensluis loopt – afgesloten en wordt de nieuwe tijdelijke route over de kolk van de Nieuwe Sluis geopend voor al het wegverkeer. Op vrijdag 17 februari wordt de weg in de loop van de middag opgesteld.

De voorbereidingen voor de komst van de brug zijn al uitgevoerd. De landhoofden met de toeleidende wegen op het sluisplateau zijn aangelegd. De steunpunten in de sluiskolk zijn eveneens gerealiseerd. De volgende actie is het plaatsen van de modulaire brug. De onderdelen worden over het land met vrachtwagens aangevoerd en op het bouwterrein opgebouwd. Vervolgens wordt gestart met het plaatsen van de onderdelen vanaf het landhoofd op het oostelijke sluisplateau tot het oostelijke steunpunt.

Daarna wordt de middensectie van de brug, die steunt op het oostelijke- en het westelijke steunpunt, geplaatst. Als laatste wordt het westelijke deel – het sluitstuk van de brug- geplaatst. Dat gebeurt met een hijskraan vanaf het land. De tijdelijke brug wordt voorzien van twee rijstroken met aan weerszijden een fietspad en aan de zuidzijde een voetpad. De verbinding overbrugt de 55 meter brede sluiskolk.

Als de brug geïnstalleerd is, zal de verlichting en belijning op de weg worden aangebracht en worden de verkeersborden geplaatst. Als alles gereed is, zal de weg die via de noordbrug van de Middensluis loopt definitief worden afgesloten voor het wegverkeer. De landtong Noord is dan niet meer toegankelijk voor voetgangers, fietsers en ander openbaar wegverkeer. De nieuwe tijdelijke route loopt vanaf vrijdag 17 februari over de sluiskolk van de Nieuwe Sluis.

Uitkijkpunt verhuist mee

Als de landtong Noord wordt afgesloten, is ook het uitkijkpunt niet meer bereikbaar. Daarom verhuist deze mee. Het uitkijkpunt wordt verplaatst naar de rand van de sluiskolk van de Nieuwe Sluis, naast de tijdelijke brug. Het uitkijkpunt op het nieuwe sluisplateau biedt dan een mooie nieuwe blik op de werkzaamheden. Tijdens de verplaatsing op 16 februari is het uitkijkpunt een dag niet beschikbaar.