Poort naar Europa

De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, die binnen de gemeente Terneuzen valt, wordt ook wel de poort naar Europa genoemd. Met een diepe zeehaven en een goede achterlandverbinding heeft het gebied een strategische ligging, als draaischijf tussen zeevaart en binnenvaart. Dat geldt ook als het gaat om vervoer over de weg en het goederenvervoer per spoor.

De gemeente Terneuzen, de provincie Zeeland en havenschap North Seaport werken al enige tijd intensief samen om de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone van extra impulsen te voorzien. Zo wordt geïnvesteerd in de economie, infrastructuur en omgevingskwaliteit. De ambitie is met het gebied uit te groeien tot een belangrijk knooppunt in de West-Europese vervoersketen. Hierbij wordt de leefbaarheid in het gebied niet uit het oog verloren.

Maintenance Valuepark

Een andere belangrijke ontwikkeling is het Maintenance Valuepark, waar onderhoudsbedrijven, industriële ondernemingen, opleidingsinstellingen en kennisinstituten hun krachten bundelen. Ze delen kennis en werken intensief samen, waardoor hoogwaardig onderhoud en het ontstaan van innovaties wordt gestimuleerd. Enerzijds fysiek door de ontwikkeling van een park, waar bedrijven onder één dak worden gehuisvest. Anderzijds door de uitbouw van het kennis- en innovatiecentrum. Het bedrijventerrein is nog in ontwikkeling; wel wordt al kennis gedeeld.

Logistiek knooppunt

De roep in West-Europa om meer via spoor, buis en water te vervoeren, biedt kansen voor Terneuzen. De komst van de nieuwe sluis in Terneuzen is belangrijk, maar ook andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat de havens kunnen uitgroeien tot een multimodaal logistiek knooppunt van formaat. Zo zorgt het een speciaal project ‘Multi Utility Providing’ ervoor dat er in de Kanaalzone een uitgebreid systeem van buisleidingen komt om warmte, water, gas en andere reststoffen snel van het ene naar het andere bedrijf te transporteren.

Facebook berichten

Bekijk onze laatste berichten en blijf op de hoogte!

NieuwsBerichten

inzendingen ICOON Terneuzen

21 september 2021

De vijf beste ontwerpen voor het ICOON Terneuzen zijn bekend! De jury heeft… Lees verder..

22 jaar rijschool Chris Roelse

17 september 2021

Al 22 jaar rijden de auto’s van de Terneuzense rijschool Chris Roelse door… Lees verder..