• Vliegende Hollander by night

Steeds meer partners voor Citymarketing Terneuzen

Stichting Citymarketing Terneuzen krijgt een steeds vastere voet in de gemeente Terneuzen. Steeds meer bedrijven sluiten zich aan. Dat is belangrijk, zo wordt Citymarketing breed gedragen. Bovendien was dit één van de opdrachten die gemeenteraad het bestuur meegaf bij het toekennen van de subsidie voor de komende vier jaar. Vlaeynatie, Trinseo en Yara hebben zich inmiddels voor vier jaar verbonden aan Bureau City Marketing Terneuzen.  

Paul Van den Broeck, CEO van Vlaeynatie, was direct enthousiast over een mogelijke samenwerking. “Vanaf het allereerste moment stond ik erachter. Op deze manier samenwerken, vind ik een briljant idee. Zo maak je gezamenlijk werk van een aangenaam woon- en leefklimaat en krijgen we tegelijkertijd de kans om onszelf als bedrijf te presenteren.”  
 
Terneuzen en de kernen

 Frans Kempenaars, algemeen directeur van Trinseo en Michèle Koch, Communicatie Specialist bij Yara Sluiskil sluiten zich bij Van Den Broeck aan. Kempenaars zegt daarover: Als grote werkgever in de gemeente Terneuzen vind ik het belangrijk dat Trinseo een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de stad. Het is naar mijn idee belangrijk om samen te werken en Terneuzen nóg aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats.” Koch wijst in dat verband ook nadrukkelijk op de kernen.  “Yara probeert een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de omgeving van onze fabriek. Bureau Citymarketing organiseert activiteiten ter promotie van de stad én omgeving. Zij doen dit door bestaande initiatieven te verbinden en daarmee een sterk merk te creëren. De inwoners van de kleine kernen rondom de fabriek willen wij daar graag bij betrekken.” 

Frans Kempenaars

Volop werkgelegenheid 

Van den Broeck wijst op de krappe arbeidsmarkt, waardoor het steeds dringender wordt om (nieuwe) werknemers een aangenaam woon- en werkklimaat te bieden. “Ik verwacht op termijn nieuwe mensen te werven, ook young professionals. We werven deze mensen hoofdzakelijk aan de Nederlandse kant van deze regio, en dan met name in een straal tot aan Middelburg.” Voor het werven van nieuwe medewerkers kijkt ook Trinseo verder dan de regio Zeeuws-Vlaanderen. Kempenaars: “De (technische) disciplines die wij zoeken, zijn hier beperkt beschikbaar. Dat geldt voor zowel mbo-, hbo- en wo-functies. We moeten hiervoor elders werven. Het aantrekken van nieuwe mensen wordt steeds lastiger. We investeren daar veel in. Sollicitanten kijken verder dan Terneuzen alleen. Ze betrekken daarbij ook het achterland zoals Gent en Middelburg. En velen kiezen ervoor om juist ook daar te gaan wonen. Ik zou hen graag voor Terneuzen zien kiezen.” Koch vult aan dat een bruisende omgeving belangrijk is voor de medewerkers en hun families. Daarnaast zorgt dit ervoor dat jongeren en studenten de gemeente Terneuzen als een dynamische en aantrekkelijke vestigingsplek zien.  

Michèle Koch. Foto door Wim Kooijman.

Krachten bundelen

Het partnership met Stad Terneuzen is voor Kempenaars om meerdere redenen belangrijk. “Vanuit persoonlijke interesse vind ik het uitdagend om mee te helpen aan het versterken van de aantrekkelijkheid van Terneuzen. Daarnaast vind ik het belangrijk om de naam Trinseo wat breder uit te dragen. Het belangrijkste is echter dat Bureau Citymarketing Terneuzen een groot aantal partijen achter zich heeft staan, waaronder ook de gemeente Terneuzen zelf. Op deze manier wint de organisatie aan kracht en is het in staat om verschillende losse initiatieven te bundelen onder één gezamenlijke noemer.” Ook Van den Broeck gelooft in de kracht van een overkoepelend orgaan, dat de bijdragen van alle partners op een slimme manier inzet. “Zo kunnen zij evenementen organiseren of steunen waarvan de hele gemeenschap kan genieten. Dát is in mijn ogen belangrijk. Want Terneuzen is een mooie, leefbare stad, maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Ik ben ervan overtuigd dat als het goed gaat met Terneuzen, het ook goed gaat met ons.”