• Vliegende Hollander by night

Vlaeynatie is eerste Partner van Stad Terneuzen

Met de toezegging om de komende vier jaar jaarlijks een substantieel bedrag bij te dragen aan de activiteiten, is Vlaeynatie de eerste belangrijke partner voor Bureau Citymarketing Terneuzen. Paul Van den Broeck, CEO van Vlaeynatie, was direct enthousiast over een mogelijke samenwerking. “Vanaf het allereerste moment stond ik erachter. Op deze manier samenwerken, vind ik een briljant idee. Zo maak je gezamenlijk werk van een aangenaam woon- en leefklimaat en krijgen we tegelijkertijd de kans om onszelf te presenteren.”

Vlaeynatie is als logistieke dienstverlener gespecialiseerd in droge witte bulk. Het bedrijf is sinds 2015 gevestigd op de Axelse Vlakte. In dat jaar opende de eerste opslagloods voor anorganische meststoffen voor de landbouw en industrie. Een jaar later werd gestart met de bouw van twee kolossale suikersilo’s. Zeeland Sugar Terminal is sinds augustus 2017 operationeel. Naast zijn CEO-functie is Paul directeur van 3MCT, een joint venture met Swagemakers Intermodal Transport. Dit bedrijf optimaliseert de containerstromen van beide bedrijven en derden. “Alleen onze bedrijven samen zijn al goed voor 15 à 20.000 containers per jaar”, legt Paul uit.

Volop werkgelegenheid
Bij de drie bedrijven samen werken inmiddels bijna 65 medewerkers. “Door de toename van de activiteiten zijn dit er meer dan oorspronkelijk voorzien. Ik verwacht op termijn nog nieuwe mensen te werven. Ook voor young professionals verwacht ik in de nabije toekomst aantrekkelijke carrièrekansen. De mensen die nu bij ons aan de slag zijn, zijn hoofdzakelijke logistiek operators, technici en mensen die het rollend materieel bedienen, zoals heftrucks en reachstackers. We werven deze mensen hoofdzakelijk aan de Nederlandse kant van deze regio, en dan met name in een straal tot aan Middelburg.”

Open en transparant contact
Paul is zich ervan bewust dat Vlaeynatie een nieuwkomer is in de gemeente Terneuzen. Zijn ambitie is om integreren in de samenleving en duidelijk kenbaar te maken dat zijn bedrijf Zeeuws-Vlamingen en hun familie een mooie toekomst kan bieden. “We hechten om die reden veel waarde aan transparantie. Daarom organiseren we af en toe Open Deur dagen. We hebben nauwe contacten met het wijkcomité en de dorpsraad van Westdorpe en nodigen de leden regelmatig bij ons uit. Ik vind het belangrijk om te laten zien wat we doen en te vertellen wat onze plannen zijn. Maar we willen meer: we willen nadrukkelijk een steentje bijdragen aan een leefbare omgeving. Een omgeving waar mensen zich na hun werk op een plezierige manier kunnen ontplooien.”

Benut kracht overkoepelend orgaan
Om dit te realiseren vindt hij een financiële bijdrage voor Bureau City Marketing een logische keuze. “Ik wil niet per se één evenement steunen en daarmee heel veel andere evenementen niet. Ik geloof in de kracht van een overkoepelend orgaan, dat de bijdragen van ons en andere partners op een slimme manier inzet. Zo kunnen zij evenementen organiseren of steunen waarvan de hele gemeenschap kan genieten. Dát is in mijn ogen belangrijk. Want Terneuzen is een mooie, leefbare stad, maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Ik ben ervan overtuigd dat als het goed gaat met Terneuzen, het ook goed gaat met ons.”

 

De ondertekening van de overeenkomst tussen CEO Paul Van den Broeck en onze voorzitter Jack Begijn.