• Vliegende Hollander by night

Winkelgebied Terneuzen Centrum ontvangt vierde CCV ster

Voor de vierde keer heeft winkelgebied Terneuzen Centrum een ster van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) behaald. De CCV-ster is donderdagochtend 13 oktober door Tymen van Vooren van Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland uitgereikt. Burgemeester Erik van Merrienboer, Bert Weststrate (Veiligheidsregio Zeeland), Politie Zeeland en Martijn van Battum (voorzitter van ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen) namen het certificaat in ontvangst.

De uitreiking vond plaats tijdens het ontbijt met de betrokken partners in de bibliotheek in Terneuzen. Het ontbijt stond in het teken van de (Zeeuwse) Week van de veiligheid. De burgemeester prees de betrokkenheid van de Terneuzense ondernemers en de kwaliteit van samenwerken. De korte lijnen, ontspannen sfeer en de goede aanspreekbaarheid van de partners. “We kunnen met zijn allen trots zijn op het behalen van de vierde ster. Het is een fundament om verder te bouwen aan een krachtige en veilige binnenstad.”

Vierde CCV-ster voor winkelgebied Terneuzen Centrum

Martijn van Battum voegde eraan toe: “We blijven werken aan een veilig ondernemersklimaat in de binnenstad. We laten mensen het nut van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) inzien en wij als ondernemers blijven onszelf ontwikkelen – op naar de vijfde ster!”

Voor het behalen van de vierde CCV-ster is een enquête over een schoon en veilig centrum Terneuzen uitgezet onder de 150 ondernemers uit het winkelgebied. Op basis van deze resultaten is de vierde CCV-ster aan het winkelgebied Terneuzen Centrum toegekend in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De resultaten werden tijdens het ontbijt gepresenteerd aan alle aanwezigen. Eerder behaalde het winkelgebied in 2014, 2016 en 2019 al een ster.

Over het Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is gericht op publiek-private samenwerking met het doel om de veiligheid te verbeteren in winkelgebieden of bedrijventerreinen. Met het certificaat “Keurmerk Veilig Ondernemen” kan de samenwerking zichtbaar gemaakt worden. De samenwerking in Terneuzen wordt vormgegeven door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen, Politie Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de gemeente Terneuzen.