• Vliegende Hollander by night

Yara Sluiskil is Partner van Citymarketing Terneuzen

Yara Sluiskil is partner van Citymarketing Terneuzen. De samenwerkingsovereenkomst werd, onder toeziend oog van de Klankbordgroep van Yara Sluiskil, ondertekend door Gijsbrecht Gunter, manager Externe Relaties & Communicatie en Jack Begijn, voorzitter van Stad Terneuzen.  “We dragen graag bij aan de leefbaarheid van alle kernen in de gemeente Terneuzen, zowel op sociaal, cultureel als maatschappelijk gebied. Zo bouwen we aan een aantrekkelijke woon-werk omgeving voor onze medewerkers en hun familie.”  

We spreken Michèle Koch, Communicatie Specialist bij Yara. Zij is enthousiast over de keuze om dit partnership aan te gaan. “Yara probeert een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de omgeving van onze fabriek. Bureau Citymarketing organiseert activiteiten ter promotie van de stad én omgeving. Zij doen dit door bestaande initiatieven te verbinden en daarmee een sterk merk te creëren. De inwoners van de kleine kernen rondom de fabriek willen wij daar graag bij betrekken. Om die reden vind ik het mooi dat deze overeenkomst ondertekend is in aanwezigheid van onze Klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit bewoners die ons altijd met een kritische blik volgen en de omgeving de aandacht geven die het verdient.” 

90 jarig bestaan 
Yara maakt ammoniak van de basisgrondstof aardgas en ureum van de combinaties van ammoniak en CO2. Deze producten hebben een breed spectrum aan toepassingen. Naast ureum worden ook grote volumes salpeterzuur, nitraatmeststoffen en CO2 geproduceerd. De fabriek opende in 1929 op de huidige locatie in Sluiskil. Het complex is één van de oudste industriële fabrieken in Zeeland. Binnen het Noorse concern Yara neemt de vestiging in Sluiskil, met een productieaandeel van vijftien procent, al jaren een belangrijke plaats in. “We kijken terug op een drukbezochte feestweek, waarin naast het 90-jarig bestaan, ook alle investeringen en veiligheid- en productierecords zijn gevierd. We zijn graag transparant. De open dag is daarvan een goed voorbeeld; we hebben aan zo’n 3500 bezoekers kunnen laten zien wat we hier doen.”  

 
Krachten bundelen 

Yara Sluiskil zorgt voor een directe werkgelegenheid van circa 600 directe arbeidsplaatsen. Ook om die reden is aandacht voor de stad en de kernen belangrijk, meent Michèle. “Een bruisende omgeving is belangrijk voor onze collega’s en hun families. Daarnaast zorgt dit ervoor dat jongeren en studenten de gemeente Terneuzen als een dynamische en aantrekkelijke vestigingsplek zien, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Vanuit die gedachte ondersteunen wij meerdere initiatieven, zoals het succesvolle evenement Roetsjbaan, gericht op studenten. Ook met de sponsoring van tientallen festiviteiten en verenigingen hopen wij bij te dragen aan het versterken van de leefbaarheid. Door het partnership met Bureau Citymarketing Terneuzen kunnen we de sponsoring van Yara in gezamenlijkheid positioneren. Samenwerking betekent krachten bundelen. Daarvan worden we allemaal beter.”  

Overeenkomst met Yara Sluiskil ondertekend.

Bekijk de video die onze stagiair Tim heeft gemaakt in samenwerking met Marijn over mensen die wonen in de omgeving van Yara.

Bekijk de video van Tim en Marijn tijdens de feestweek.