• Vliegende Hollander by night

Yara Sluiskil verlengt partnership met Citymarketing Terneuzen

Mooi nieuws! Sinds 2019 is Yara Sluiskil partner van Citymarketing Terneuzen. Yara heeft er nog een jaar aan vastgeplakt. Michèle Koch is communicatiespecialist bij Yara en legt uit waarom dit voor het bedrijf zo belangrijk is: “Yara wil graag bijdragen aan de leefbaarheid in alle kernen binnen de gemeente Terneuzen op sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak. Met meer dan 720 medewerkers zijn bij bijna alle initiatieven en verenigingen in de omgeving wel collega’s actief. Het is voor Yara belangrijk de voorzieningen te behouden en hierdoor een aantrekkelijk vestigingsgebied te zijn en te blijven voor collega’s en hun families.”

We leven in een samenleving waarin een uitlaatklep nodig is om in de drukte van alledag mee te kunnen. “Als werkgever kun je een steentje bijdragen aan de gezondheid van de werknemers door allerlei initiatieven zoals festiviteiten en verenigingen te ondersteunen. Op die manier wordt de leefbaarheid versterkt met een positief effect op de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de hele gemeente. Door het partnership met Bureau Citymarketing Terneuzen kunnen we mooi laten zien dat het hier goed wonen, werken en recreëren is.”

Citymarketing Terneuzen is blij en trots dat een bedrijf als Yara Sluiskil partner blijft. Citymarketeer Barry van der Hooft: “Met de steun van bedrijven kunnen we echt stappen maken om onze regio nog beter op de kaart te zetten. Daarmee werken we hard aan de positionering om ‘young potentials’ (terug) in deze regio te vestigen. Voor het bedrijfsleven is dat ook interessant, zodat zij vacatures kunnen blijven invullen en de toekomst gewaarborgd blijft.”

Communicatiespecialist Michèle Koch (links) en Barry van der Hooft na de ondertekening.